Pennsylvania Gazette - Benjamin Franklin, (Philadelphia, PA), .Source Information

 • Title Pennsylvania Gazette - Benjamin Franklin, (Philadelphia, PA), . 
  Short Title Pennsylvania Gazette 
  _BIBL . Pennsylvania Gazette - Benjamin Franklin (Philadelphia, PA). 
  _SUBQ Pennsylvania Gazette - Benjamin Franklin, . 
  Source ID S163 
  Linked to WISMER, Jacob